Littlebit Technology AG - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Productaansprakelijkheid- en garantievoorwaarden

Littlebit Technology biedt een termijn van minimaal twee jaar voor productaansprakelijkheid en garantie op alle na 1 januari 2013 verkochte nieuwe goederen.

Deze termijnen kunnen langer zijn indien de fabrikant van het product verlengde garantiediensten biedt.

De productaansprakelijkheid is beperkt tot gebreken van de verkochte goederen die reeds aanwezig zijn tijdens de overdracht aan de koper (tijdstip van risico-overdracht).

De garantie dekt tevens defecten in het product die ontstaan als gevolg van slijtage tijdens normaal gebruik.

Meer details omtrent ons beleid inzake productaansprakelijkheid en garantie kunt u vinden in de bindende voorwaarden die bij elk product worden meegeleverd of nalezen op www.littlebit.ch.

Voor de duur van de productaansprakelijkheid en garantie op verbruiksgoederen (zoals projectorlampen, toner, notebookbatterijen), tweedehandsartikelen, onderdelen en reparaties gelden bijzondere regelingen. Hiervoor gelden de onderstaande termijnen, tenzij anders vermeld in de productbeschrijving:

Aansprakelijkheidstermijn Garantietermijn
Nieuwe artikelen 24 maanden 24 maanden
Verbruiksartikelen 24 maanden 6 maanden
Tweedehandsartikelen 12 maanden 12 maanden
Onderdelen 6 maanden 6 maanden
Reparaties 6 maanden 6 maanden

Bij vervanging binnen de garantietermijn blijft de garantietermijn van de oorspronkelijke aankoop kracht.