Aspecten van gegevensopslag en archivering

Bij archivering worden gegevens die niet langer actief door een onderneming worden gebruikt naar een afzonderlijke opslag overgedragen, waar zij op lange termijn worden opgeslagen. De bestanden in het archief zijn geïndexeerd, zodat ze snel kunnen worden teruggevonden.

De ideale archiveringsoplossing zorgt voor automatische classificatie van de gegevens en archiveert deze op een systeemoverschrijdende en ondernemingsbrede wijze. Zij zorgt voor transparantie van uw gegevensbestanden en ondersteunt uw onderneming op het gebied van IT-beveiliging, governance, risicobeheer, compliance en eDescovery.

Aangename bijwerkingen De gearchiveerde gegevens kunnen worden overgebracht naar goedkopere opslagapparaten, omdat de prestatie-eisen laag zijn. Met name wanneer oudere opslagoplossingen worden geconsolideerd, worden de kosten van opslaginfrastructuur verlaagd.

Uitdagingen voor gegevensarchiveringssystemen

Archivering van bedrijfsgegevens dient te voldoen aan drie belangrijke aspecten:

Compliance

Het archiveringssysteem voldoet aan de wettelijke regels wanneer het…
… geselecteerde informatie langdurig en op fraudebestendige wijze archiveert
… beschikt over krachtige zoek- en onderzoeksfuncties
… de toegang tot de gearchiveerde gegevens registreert

Veiligheid

Steeds vaker worden pogingen gepleegd om toegang tot gearchiveerde gegevens te verkrijgen, om het daarin schuilende kennispotentieel te analyseren en economisch te exploiteren. Dit vraagt om complexere beveiligingsoplossingen voor de archiveringsinfrastructuren.

Grote hoeveelheden gegevens

De archiveringsinfrastructuur moet in staat zijn om enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens te evalueren, te classificeren en te beoordelen.

Intelligent gegevensbeheer

Archivering betekent in de eerste plaats intelligent gegevensbeheer en bestaat uit de volgende functies:

Analyse

Bij de gegevensanalyse worden alle gegevens kwantitatief en kwalitatief onderzocht. De resulterende rapporten bieden een overzicht van het gebruik van middelen en prognoses voor de toekomst. De analyse geeft het bedrijf een helder inzicht in alle hulpbronnen, zelfs in heterogene en gedistribueerde opslagomgevingen.

Classificatie

Alle bestanden worden gemarkeerd volgens een classificatieschema dat voor de gehele onderneming is vastgelegd. Deze classificatie vormt de basis voor de geautomatiseerde uitvoering van vervolgacties, zoals de archivering zelf, maar voor ook gegevensintegratie of -migratie.

Beheer

Op basis van de gegevensanalyse en/of classificatie worden de gegevens verplaatst naar de optimale locatie, afhankelijk van het belang van de gegevens voor de onderneming. Intelligente gegevensmigratie kan enorme kostenbesparingen opleveren.