De Digital Workplace 

Miljardenpotentieel voor de Benelux IT-sector

Als de arbeidswereld moderniseert, is de IT-markt een van de grootste profiteurs hiervan. De Digital Workplace-beweging zorgt momenteel voor een goede investeringsstemming, die IT-resellers, systeemintegratoren, speciaalhandel en groothandel veelbelovend in de kaart speelt.   

Door de Digital Workplace-beweging worden bedrijven gedwongen om hun werkomgeving aan te passen aan de nieuwste stand der techniek zodat ze concurrerend blijven. De vraag naar moderne, hybride en met elkaar verbonden werkplekken brengt omvangrijke uitdagingen voor bedrijven met zich mee, waarvoor desbetreffende aanbieders van oplossingen zich winstgevend kunnen positioneren. Wat dat voor u te betekenen heeft en welke producten de koopinteresse opwekken, komt u hieronder te weten.

Wordt u met deze uitdagingen geconfronteerd?

De felle concurrentie op het terrein van de Digital Workplace noopt u uw assortiment aan te vullen met innovatieve en tegelijkertijd voordelige oplossingen.

Bedrijven confronteren u met individuele digitaliseringsbehoeften die allemaal een eigen aanpak nodig hebben.

De stijgende vraag naar Digital Workplace oplossingen dwingt u om de markt te bedienen met goede beschikbaarheid en een sterke service.

De alomvattende digitaliseringsbeweging vereist dat u uw adviescompetenties uitbreidt naar verschillende bedrijfsgebieden.

Uw klanten verwachten een naadloze integratie van toepassingen en systemen die tegemoet komen aan de eisen van veiligheid, compatibiliteit en technologie.

Wij helpen u deze uitdagingen winstgevend het hoofd te bieden.

Als toonaangevende IT-distributeur onderhouden we sterke klantenrelaties en ondersteunen we ons partnernetwerk met waardevolle service, winstgevende inputs en een sterk, voordelig productassortiment. Dankzij onze decennialange ervaring met eenvoudige tot complexe digitaliseringsprojecten weten wij waarop het aankomt bij het onderwerp ‘Digital Workplace’.  Ontdek via de volgende link hoe wij u als reseller, systeemintegrator of vakhandelaar optimaal kunnen ondersteunen. 
 

Arbeidswereld 4.0 – bent u klaar voor de toekomst?

Heeft u behoefte aan wat onderbouwde cijfers en feiten? Overtuig u zelf van de indicatoren die de Digital Workplace-markt onderstrepen als lucratieve bedrijfstak.

Kostenbesparing voor uw klanten

11.000,- per medewerker

Volgens een studie van Global Workplace Analytics kunnen bedrijven door het invoeren van werken op afstand tot 11.000 euro per medewerker en jaar aan kosten besparen.

Omzetpotentieel voor uw bedrijf

5,5 miljard

De wereldwijde markt voor digitale werkplekken zal de komende jaren een enorme omzet bereiken. Alleen al in de Benelux wordt voorspeld dat de markt in 2026 een volume van 5,5 miljard euro zal bereiken.

Stijgende vraag

56%

Uit onderzoek van IDC is gebleken dat 56% van de bedrijven hun investeringen in digitale technologieën hebben verhoogd als reactie op de actuele marktsituatie.

Enorme marktkansen

22,1%

Volgens een studie van IDG gaven 22,1% van de ondervraagde bedrijven aan, dat ze bij de ontwikkeling van de werkplek van de toekomst in het kader van de digitalisering nog in het beginstadium zijn.

Zo ziet de werkplek van morgen eruit

De Digital Workplace-beweging eenvoudig verklaard

In de afgelopen jaren is ‘Digital Workplace’ een gangbaar begrip geworden en is een belangrijk trefwoord als het gaat om de werkplek van de toekomst. Het begrip heeft betrekking op de digitale technologieën en platformen die een medewerker van een bedrijf ter beschikking staan om een efficiënte, flexibele, veilige, verbonden en moderne manier van werken te waarborgen. De daarvoor gebruikte technologieën omvatten onder andere cloudcomputing, samenwerkingstools, virtuele vergaderplatformen, mobiele toepassingen en digitale werkgebieden.

De Digital Workplace is in de afgelopen jaren sterk gegroeid door culturele, technologische en economische veranderingen. Bedrijven kiezen steeds meer voor digitale technologieën om hun werkprocessen te optimaliseren, concurrentievermogen te verhogen en medewerker-relaties te onderhouden. Door de bloeiende trend naar digitale oplossingen kunnen experts een veelbelovende toekomstprognose opstellen. 

 

 

Producten voor uw zakelijke klanten

Bring your own device

BYOD

Bring Your Own Device (Breng je eigen apparaat mee). Deze benadering verwijst naar een situatie waarin medewerkers hun eigen apparaten, zoals laptops, tablets en smartphones, gebruiken om toegang te krijgen tot bedrijfsmiddelen en applicaties. Bedrijven kunnen beleidsregels en beveiligingsmaatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze apparaten veilig is en compatibel is met het bedrijfsbeleid.

Bring your own device

COPE

Corporate Owned, Personally Enabled (Bedrijfseigend, persoonlijk geactiveerd). Deze benadering verwijst naar een situatie waarin bedrijven hun werknemers apparaten zoals laptops, tablets en smartphones ter beschikking stellen die zowel voor werk als voor persoonlijk gebruik kunnen worden gebruikt. Deze apparaten worden beheerd en gecontroleerd door het bedrijf om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de bedrijfsbeleidslijnen en -normen.

Bring your own device

CYOD

Choose Your Own Device (Kies je eigen apparaat). Deze benadering verwijst naar een situatie waarin bedrijven hun werknemers een beperkte selectie van apparaten ter beschikking stellen waaruit ze kunnen kiezen. Deze apparaten worden beheerd en gecontroleerd door het bedrijf om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de bedrijfsbeleidslijnen en -normen, maar bieden werknemers ook enige flexibiliteit en keuzemogelijkheid.

Mobile Device Management

MDM

Mobile Device Management (Mobiel apparaatbeheer). MDM verwijst naar het beheer van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets die door medewerkers voor werk worden gebruikt. De IT-afdeling kan via een centraal dashboard beleidsregels instellen voor toegang tot bedrijfsmiddelen, beveiligingsbeleid afdwingen, apps verspreiden en updates beheren op deze apparaten. Het doel van MDM is om ervoor te zorgen dat mobiele apparaten veilig en conform bedrijfsbeleid worden gebruikt, terwijl medewerkers toch de flexibiliteit hebben om hun eigen apparaten te gebruiken voor werk.

Virtuelle Desktop-Infrastruktur

VDI

Virtual Desktop Infrastructure (Virtuele desktopinfrastructuur). VDI is een technologie waarbij virtuele desktops worden geleverd via centrale servers die door eindgebruikers via toestellen zoals laptops, desktops of mobiele toestellen kunnen worden benaderd. Dit stelt bedrijven in staat om desktopomgevingen centraal te beheren en tegelijkertijd flexibiliteit te bieden om er vanaf elke locatie en elk toestel toegang toe te krijgen.

IT-Asset-Verwaltung

ITAM

IT Asset Management (IT-middelenbeheer). ITAM verwijst naar het beheer van IT-middelen zoals hardware, software, licenties en andere zaken om ervoor te zorgen dat deze middelen efficiënt worden gebruikt en beheerd. ITAM-tools helpen bij het bijhouden van IT-middelen en hun gebruik in de hele onderneming.

Hyperkonvergente Infrastruktur

HCI

Hyperconverged Infrastructure (Hypergeconvergeerde infrastructuur). HCI is een technologie waarbij de verschillende componenten van de IT-infrastructuur, zoals rekenkracht, opslag en netwerk, worden geïntegreerd in één oplossing. Dit leidt tot eenvoudiger beheer, schaalbaarheid en flexibiliteit van de infrastructuur.

Einheitliche Kommunikation

UC

Unified Communications (Eenheidige Communicatie). Unified Communications verwijst naar de integratie van verschillende communicatie- en samenwerkingstechnologieën zoals chat, e-mail, telefoon, video- en webconferenties in één enkel platform. Dit maakt soepele samenwerking en communicatie tussen medewerkers mogelijk, ongeacht hun locatie of apparaat.

Einheitliches Endgeräte-Management

UEM

Unified Endpoint Management (Eenheidig Apparaatbeheer). UEM verwijst naar het beheer van eindapparaten zoals laptops, desktops, smartphones en tablets via één centraal dashboard. Het omvat functionaliteiten zoals apparaatconfiguratie, beveiligingsbeleid, app-beheer en -uitrol, en de mogelijkheid om apparaten op afstand te vergrendelen of te wissen.

Virtual Desktop Infrastructure

VDI

VDI staat voor Virtual Desktop Infrastructure (Virtuele desktopinfrastructuur) en is een technologie waarbij desktop-besturingssystemen worden gehost in virtuele machines op centrale servers. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot hun desktops vanaf bijna elk apparaat met een internetverbinding. VDI wordt vaak gebruikt in bedrijven om desktop-beheer te centraliseren en flexibiliteit en mobiliteit te vergroten.

Zero Trust

Zero Trust

Zero Trust is een beveiligingsfilosofie die stelt dat alle netwerkverbindingen als potentieel onveilig moeten worden beschouwd. In de context van de digitale werkplek betekent dit dat bedrijven een Zero Trust-strategie moeten implementeren om veilige toegang tot bedrijfsmiddelen vanaf elke locatie te garanderen. Dit kan worden bereikt door middel van meerlaagse authenticatieprocessen en het gebruik van technologieën zoals netwerksegmentatie en kunstmatige intelligentie.

De perfecte productoplossingen voor uw klanten in het digitaliseringsproces

Bij de Digital Workplace-beweging gaat het om bijna alle gebieden van een bedrijf, dit biedt dus ook enorme kansen voor IT-resellers, systeemintegratoren en vakhandelaars. Daarnaast moeten ook werknemers en zelfstandigen hun arbeidsinfrastructuur aanpassen aan de sterk voortschrijdende digitalisering. 

In het volgende geven we u een overzicht over de gebieden waar de digitalisering bijzonder op de voorgrond staat en waar u als aanbieder van oplossingen uw expertise kunt inbrengen. Gebruik de bijbehorende navigatiebalk om tussen de gebieden te navigeren.

Producten voor uw zakelijke klanten

Moderne werkplekken

Bedrijven moeten de inrichting van werkplekken aanpassen aan de eisen van de veranderende Digital Workplace, om concurrerend te blijven dan wel efficiënt te kunnen werken. Het implementeren van flexibele werkplekmodellen en een passende infrastructuur, zoals snelle internetverbindingen, mobiele apparatuur en ergonomische werkplekken zijn daarbij basisvoorwaarden. Trefwoorden zoals #GeschooldeWerknemersTekort, #Work-Life-Balance, #Remote-Work of #Werken4.0 spelen daarbij een belangrijke rol. De oplossingen die hieronder worden gegeven, komen tegemoet aan de groeiende behoefte aan een moderne, veilige en digitale werkplek:

Veilige IT-infrastructuur

Met de opkomende groei van hybride werkplekken en medewerkers die thuis werken, stijgen ook de risico’s van cyberaanvallen. De IT-veiligheid en de daarmee gepaard gaande infrastructuur moet dus helemaal opnieuw worden bekeken. Om deze risico’s in te perken helpen dienovereenkomstige oplossingen voor versleuteling of producten met aanvullende veiligheidsopties. Trefwoorden als #Cybersecurity, #DataProtection, #Privacy en #NetworkSecurity geven daarbij de toon aan.

Sterke communicatie

Door flexibele, mobiele en hybride werkplekken te implementeren, veranderen ook de geografische en tijdsomstandigheden binnen het ecosysteem van een team. De behoefte aan een duidelijke teamcoördinatie is daarom enorm toegenomen. Boven moet ervoor worden gezorgd dat elke communicatie, met interne of externe belanghebbenden, volgens bedrijfsinterne richtlijnen dan wel kwaliteitseisen kan plaatsvinden. Hier draait het om trefwoorden als #UnifiedCommunications #OnlineCollaboration #VirtualTeam #VideoConferencing #VirtualMeeting #RemoteCollaboration.

Innovatieve presentatie

De digitalisering heeft de aardbol een flinke duw gegeven. Om concurrerend te blijven, is het belangrijk om te blijven moderniseren. Het is daarom geen geheim dat bedrijven die zich richten op een innovatieve presentatie veel beter presteren wat betreft rentabiliteit, groeipercentage en marktkapitalisatie. Belangrijke trefwoorden zijn hierbij #DigitalSignage #SmartSignage #CustomerEngagement #DigitalTransformation #DigitalDisruption #FutureOfWork #Agile #Industry40.

Opleiding & onderwijs

Technologieën, maar ook cybercriminele bedreigingen, lijken zich wel uurlijks verder te ontwikkelen. Om te waarborgen dat er efficiënt en volgens de recentste veiligheidseisen kan worden gewerkt, is het van essentieel belang dat medewerkers voortdurend worden bijgeschoold. Bovendien zijn opleidingssessies cruciaal om de door de werknemers gedragen ondernemingsgeest aan te passen aan de marktgedreven veranderingen. Ook hierbij verhogen slimme en innovatieve hulpmiddelen de betrokkenheid en inzet van de medewerkers. Gebruikelijke trefwoorden hierbij zijn #ChangeManagement #ChangeLeadership #ChangeReady #ELearning.

Producten voor uw particuliere klanten (zelfstandigen en werknemers die thuiswerken)

De complexiteit van een Home Office-inrichting heeft zich in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Dergelijke opstellingen moeten vandaag de dag voldoen aan hoge kwaliteitseisen en moeten daarnaast voordelig blijven in termen van onderhoud, aanschaf en stroomverbruik. 

Werknemers die thuiswerken moeten bovendien worden voorzien van flexibele remote-tools om hybride (afwisselend tussen bedrijf en thuis) te kunnen werken. In het algemeen zijn de behoeften gevarieerd, afhankelijk van de werkzaamheden, bedrijfsrichtlijnen en persoonlijke eisen. Daarom heeft u als Littlebit-partner toegang tot een breed productassortiment.

Verkoop- en adviestools voor de resellermarkt in de Benelux

Voor u doen we net dat beetje extra – uw klantenservice van Littlebit Technology

De intuïtieve VC-configurator

Haal het beste uit uw videoconferentie-opstelling

Bereik met slechts een paar klikken de optimale videoconferentie-inrichting. Geschikt voor kleine vergaderruimtes tot grote conferentiezalen. 

Nu naar de VC-configurator

Probeer & Koop op Logitech VC-producten

Bied het product van uw keuze vrijblijvend op proef aan.

Een Logitech VC-oplossing heeft de aandacht van uw klant getrokken, maar hij weet niet of de aankoop echt de moeite waard is? Dankzij onze Try & Buy-actie kunt u verschillende Logitech-producten vrijblijvend ter test aanbieden.

Meer over de Try & Buy promotie

De perfecte desktop-pc volgens de behoeften van uw klanten

Configureer pc’s en workstations aan de hand van individuele eisen.

De eisen aan pc-systemen zijn vaak afhankelijk van branche of werkzaamheden. Passende en op behoeften gebaseerde configuraties zorgen ervoor dat er efficiënt kan worden gewerkt. Met onze configurator is dit kinderspel. Voor resellers gelden scherpe prijzen – neem hiervoor contact met ons op via mail of telefonisch

Betrouwbare ondersteuning wanneer u die nodig heeft

De persoonlijke klantensupport is voor ons vanzelfsprekend.

Als het gaat om product- en projectoplossingen voor digitale werkplekken kennen wij de weg als geen ander. Neem contact op met ons team van experts als we u kunnen ondersteunen.

Wij maken u startklaar voor de Digital Workplace-markt

Geef uw assortiment het volledige potentieel

Als toonaangevende IT-distributeur bedienen we in heel Europa rond de 5.000 resellers, speciaalzaken en systeemintegratoren met onze hoogwaardige IT-oplossingen en eersteklas service. Door onze marktconforme condities, het persoonlijke klantencontact en de sterke beschikbaarheid zijn we een vertrouwde en betrouwbare distributiepartner.

Breed Digital Workplace productassortiment

Ons assortiment bestaat uit een veelvoud aan innovatieve technologieproducten van rond de 40 gerenommeerde fabrikanten. Hiermee wordt een breed spectrum aan IT-behoeften op de Digital Workplace-markt afgedekt en worden verschillende klantsegmenten bediend.

 

Garantie en reparatie

Onze garantie-, retour- en reparatievoorwaarden zijn contractueel vastgelegd en waarborgen de hoogste veiligheid voor onze klanten. We bieden een onbureaucratische en efficiënte RMA-service, waarmee we desbetreffende opdrachten flexibel en tijdig kunnen afhandelen.

 

Grondige digitaliseringskennis

Onze experts ondersteunen u bij eenvoudige tot complexe digitaliseringsprojecten en bieden u daarbij op maat gesneden oplossingen die gebaseerd zijn op de nieuwste technologieën.  

 

Meer dan 20 jaar ervaring in IT en distributie

Al meer dan twee decennia leveren wij eersteklas oplossingen aan de IT-handel en hebben wij een gezond partnernetwerk kunnen opbouwen van resellers, vakhandelaren en systeemintegratoren.

Snelle leveringen en faire condities

Dankzij een efficiënt gecoördineerde planning kunnen wij uitstekende productbeschikbaarheid garanderen met korte levertermijnen. De IT-vakhandel profiteert van sterke condities en extra prestaties door onze voorkeurscontracten.

 

U bent nog niet bij ons geregistreerd?

Wordt nu handelspartner en profiteer van onze niet te evenaren condities.

 

Uw persoonlijke band met ons team van experts

Uw wensen staan bij ons centraal – we kijken uit naar uw bericht

Johan Jansen

Account Manager B2B
    

Rob Kempkens

Account Manager Retail
    

Gunnar van den Brink

Account Manager Volume
    

Deze onderwerpen interesseren u misschien ook

Expect a Littlebit more Digital Workplace

Zo werkt videoconferencing: alles voor moderne communicatie

Haal uw gratis ticket voor de Littlebit Open Dag ‘23

Uw klanten verlangen de perfecte videconferentiesystemen voor hun ruimtes? Haal nu de beste oplossingen van Logitech in huis voor een onverslaanbare prijs.

Wij brengen de markt in beweging – ook op LinkedIn

Geef ons uw Like en verheug u op kennis-entertainment van de bovenste plank.

Op LinkedIn posten we voor u interessante en onderhoudende informatie over onderwerpen die verband houden met de IT-wereld. Word nu deel van onze community en abonneer ons LinkedIn-kanaal.

Ergonomie op de werkplek

Een belangrijke factor voor de arbeidswereld van de toekomst

Producten die niet alleen goed zijn voor uw portemonnee, maar ook voor uw lichaam: Ontdek waarom het onderwerp ergonomie essentieel is voor de vormgeving van de werkplek van de toekomst.

Ergonomie op de werkplek met Cherry
Ergonomie op de werkplek met Logitech