Privacyverklaring van Littlebit Technology B.V.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

De wettelijke basis voor dit privacybeleid is de federale wet op de gegevensbescherming (FADP) en, waar relevant, de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR).

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos kan worden aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; uit het surfgedrag kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Littlebit Technology AG

Bösch 83

CH-6331 Hünenberg

E-mail: datenschutz@littlebit-group.com

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u reeds heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

 

Recht op beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

 

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slotje in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een betalend contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso) te sturen, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slotje in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, beperking van de verwerking, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u op elk gewenst moment recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van deze gegevens. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de colofonverplichting voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het verzenden van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

ecoprotec GmbH
Chiara Preiß
Pamplonastrasse 19
33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 877 888 375
E-Mail: preiss@ecoprotec.de

 

 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en cookies alleen toestaat in individuele gevallen, de acceptatie van cookies in bepaalde omstandigheden of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om de elektronische communicatie uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

 

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 

• browsertype en browserversie

• gebruikt besturingssysteem

• referrer-URL

• hostname van de computer

• tijdstip van de toegang tot de server

• IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

 

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, worden daarom uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, vooral bewaartermijnen, blijven onaangetast.

 

Registratie op deze site

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte gegevens die bij de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders weigeren wij de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt een toestemming die u reeds heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Reactiefunctie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast uw reactie ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop de reactie is aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam.

 

Opslag van het IP-adres

Onze reactiefunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die reacties schrijven. Omdat we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van wettelijke overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

 

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. In dit geval worden de gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op reacties verwijderd. Als u deze gegevens voor andere doeleinden en elders (bijvoorbeeld abonnement op de nieuwsbrief) aan ons heeft doorgegeven, blijven deze bij ons.

 

Bewaartermijn van de reacties

De reacties en bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de inhoud waarop gereageerd werd volledig is verwijderd of de reacties om juridische redenen (bijv. aanstootgevende reacties) moeten worden verwijderd.

 

Rechtsgrondslag

De reacties worden opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt een toestemming die u reeds heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor het tot stand komen, de inhoudelijke vormgeving of de wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online shops, dealers en goederenverzending

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat belast is met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

 

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

 

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (like- en share-knop)

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 (VS) geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de ‘Like-knop’ (‘Vind ik leuk’) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie, dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de 'Like-knop’ van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's met uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en hoe deze door Facebook worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Instagram-plug-in

Op onze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 (VS).

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze site toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en hoe deze door Instagram worden gebruikt.

Zie het privacybeleid van Instagram voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

LinkedIn-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 (VS).

Elke keer dat een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt bezocht, wordt er een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de ‘Recommended-knop’ van LinkedIn klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en hoe deze door LinkedIn worden gebruikt.

Zie het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg (Duitsland).

Elke keer dat een van onze pagina's met XING-functies wordt bezocht, wordt er een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de in de volgende link beschikbaar gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics weigeren, zoals beschreven in het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

 

WordPress Stats

Deze website maakt gebruik van de WordPress Tool Stats om de bezoekersstatistieken te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929 (VS).

WordPress Stats maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd.

‘WordPress Stats’-cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

‘WordPress Stats’-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van geanonimiseerd gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en cookies alleen toestaat in individuele gevallen, de acceptatie van cookies in bepaalde omstandigheden of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

SU kunt voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door in uw browser een opt-out-cookie in te stellen door op deze link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies van uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

 

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ (hierna ‘reCAPTCHA’) op onze websites. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website blijft of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’) om de conversie te meten.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze door op een Facebook-advertentie te klikken zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als websitebeheerder anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het Facebook-beleid voor gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als websitebeheerder niet worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ ook uitschakelen in de Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u zich afmelden voor de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, en informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die voor andere doeleinden door ons zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor de ledenzone) blijven onaangetast.

 

8. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De websitebeheerder is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod op een interessante manier weer te geven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (VS).

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt verzonden naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij Vimeo-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

 

Google webfonts

Voor de uniforme weergave van lettertypen maakt deze site gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache zodat tekst en lettertypen correct worden weergegeven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres werd bezocht. Google webfonts worden gebruikt om ons online aanbod op een uniforme en interessante manier weer te geven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google webfonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De beheerder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die wij op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

9. Aanbieders van betaaldiensten

PayPal

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal verzonden.

Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 sub b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Het intrekken heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingsprocessen.

 

Sofort

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan via ‘Sofort’. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna ‘Sofort GmbH’).

Met behulp van de ‘Sofort’-overschrijving ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan de uitvoering van onze verbintenis beginnen.

Als u heeft besloten de betaalmethode ‘Sofort’ te gebruiken, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Vervolgens stuurt het ons onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Na het inloggen worden automatisch uw verkopen, de limiet van de kredietlijn en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi gecontroleerd.

Naast de pincode en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit ondubbelzinnig vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

Uw gegevens worden aan Sofort GmbH doorgegeven op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 sub b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Het intrekken heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingsprocessen.

Details over het betalen met Sofort vindt u via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.