Privacyverklaring van Littlebit Technology B.V.

Algemeen

Wij zijn blij u te mogen begroeten op onze website. Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende bepalingen inzake de aard, omvang, doel en het gebruik van persoonsgegevens.

 

Bestandsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Indien er tussen u en ons een overeenkomst tot stand komt, inhoudelijk dient te worden vormgegeven of gewijzigd dient te worden, registreren en gebruiken wij uw persoonsgegevens voor zover dit voor deze doeleinden nodig is. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Op last van de verantwoordelijke instanties mogen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens verstrekken, voor zover dit nodig is voor de strafrechtpleging, het afwenden van gevaar, de naleving van wettelijke voorschriften van de binnenlandse dan wel de militaire veiligheidsdienst of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

 

Gebruiksgegevens en afwikkelingsprocedure

Gebruiksgegevens zijn alle gegevens die ontstaan door het gebruik van de website. Wij registreren en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is om het gebruik van ons internetaanbod mogelijk te maken. Daartoe behoren met name de kenmerken voor uw identificatie en gegevens over het begin en einde alsmede over de omvang van het gebruik van ons aanbod.

 

Voor aankopen, diensten en supportaanvragen die u via onze website verricht gebruiken wij uw gebruiksgegevens voor de afwikkeling van de opdrachten. Bij de aanleg van een account slaan wij aanhef, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, plaats, land, telefoonnummer, optioneel het faxnummer evenals het e-mailadres op, om elektronisch met u te kunnen communiceren en de correcte factuurgegevens te kunnen opslaan. Daarbij worden uw gegevens voorzover nodig doorgegeven aan onze en uw bank evenals aan aanbieders van vervoers- en bezorgdiensten voor daarmee samenhangend gebruik. Uw e-mailgegevens worden gebruikt voor het verzenden van bestel-, leverings- en betalingsinformatie.

Bij onze evenementen en scholingen gebruiken wij uw gegevens voor de organisatie daarvan.

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derden verstrekt.

 

Instemming met het gebruik van uw gegevens voor eigen reclamedoeleinden kunt u te allen tijde herroepen, zonder dat u daardoor onze diensten moet missen.

 

Doorgifte en registratie van gegevens voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden

Bij toegang tot onze website geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens aan onze webserver door. Daarbij gaat het onder andere om datum en tijdstip van toegang, URL van de verwijzende website, opgeroepen bestanden, hoeveelheid van de gezonden gegevens, type en versie browser, bedrijfssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u in het kader van het gebruik van ons aanbod invoert. Het is voor ons niet mogelijk deze gegevens tot een bepaalde persoon te herleiden. Deze gegevens worden zuiver voor statistische doeleinden geanalyseerd.

 

Bovendien kunt u de registratie van de door cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de in de volgende link beschikbaar gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Cookies

Om de functionaliteiten van ons internetaanbod uit te kunnen breiden en het gebruik voor u gemakkelijker te maken gebruiken wij zogenaamde 'cookies'. Met behulp van deze 'cookies' kunnen bij het bezoek van onze website gegevens worden opgeslagen op uw computer. U kunt het opslaan van gegevens op uw computer verhinderen door de instellingen in uw browser aan te passen. Daardoor kunnen de functionaliteiten van ons aanbod evenwel beperkt worden.

 

E-mailings

Wij verzenden e-mailings aan geregistreerde gebruikers waarmee wij een actieve zakelijke relatie onderhouden en die daarom bij ons hun eigen webprofiel hebben. Het verzenden van de e-mailings vindt door ons plaats. Met de mailings informeren wij u over producten, diensten en aanbiedingen. Uw toestemming met het ontvangen van deze informatie kan te allen tijde worden herroepen, daarvoor vindt u in de onderste regel van de mailing een link.

 

Analyse en reclame voor eigen doeleinden

Bovendien worden de statistische gegevens tezamen met de contactgegevens en overige uit de zakelijke relatie stammende gegevens door ons gebruikt om het gebruik en succes van onze website en de door ons aangeboden producten en diensten te analyseren met het doel, u een individueel aanbod te kunnen doen dat rekening houdt met uw gebruik van onze website. In dit kader gebruiken wij uw contactgegevens inclusief uw telefoonnummer en e-mailadres om u te informeren over ons aanbod.

 

Derde aanbieders

Onze website kan links naar websites van derden bevatten, waar inhoud wordt aangeboden waarop wij geen invloed hebben.  Wij kunnen derhalve geen aansprakelijk aanvaarden voor deze vreemde inhoud. Voor de inhoud van de verlinkte pagina's is steeds de betreffende aanbieder of beheerder van de site verantwoordelijk. Op het moment van opname van de gelinkte pagina's is gecontroleerd of deze mogelijk illegale inhoud bevatten.

Op het moment van opname was geen illegale inhoud te herkennen. Een permanente controle van de verlinkte pagina's is echter zonder concrete aanknopingspunten voor een rechtsinbreuk redelijkerwijs niet mogelijk. Indien blijkt dat er sprake is van een rechtsinbreuk zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Het voorgaande geldt ook voor ons bekende links die vanaf andere websites naar onze website verwijzen.

 

Recht op informatie

U heeft het recht om al uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te controleren en zo nodig te laten corrigeren. Wij verzoeken u dit schriftelijk aan ons mee te delen via het adres dat in het impressum is aangegeven.

                                               

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring en/of de inhoud van de website op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, met name ook de daarin genoemde producten, productspecificaties, diensten, prijzen en/of beschikbaarheid.

 

Januari 2017