Noodzaak gegevensopslag

Bedrijfsgegevens – de ware valuta van de toekomst

Door snelle gegevensgroei en de noodzaak een steeds grotere waarde te genereren uit steeds meer gegevens worden de aan geheugenoplossingen gestelde eisen steeds hoger.

Producenten van geheugenoplossingen oriënteren zich bij de ontwikkeling en productie van gegevensopslag aan de behoeften die de economie in de toekomst aan geheugenproducten zal hebben, namelijk: groeiende eisen ten aanzien van schaalbaarheid, duurzaamheid en TCO (total cost of ownership).

De gegevensbestanden in ondernemingen zijn bedrijfskritisch kapitaal. Als ze niet toegankelijk zijn heeft dit verregaande consequenties: medewerkers kunnen niet werken, producties liggen stil, opdrachten kunnen niet worden uitgevoerd en als gevolg kunnen toegezegde afspraken niet worden nagekomen. Nog ernstiger zijn de gevolgen als gegevens verloren gaan.

Daarom speelt de planning van de geheugen-infrastructuur een zeer belangrijke rol, zowel in de fase van de opbouw van de onderneming als bij volgroeide IT-structuren waarbij de geheugenoplossingen geconsolideerd moeten worden.

Gespecialiseerde distributie voor geheugenoplossingen

Zeer gericht handelen in geheugenproducten – getuige het constante marktaandeel van meer dan 50% bij geheugenstations – en in dit verband nauw samenwerken met de toonaangevende producenten van geheugenmedia, zijn wij uw specialist in dit productsegment.

  • hoge beschikbaarheid
  • aantrekkelijke volume- en projectprijzen
  • technisch onderlegde adviseurs
  • snelle offertecalculatie
  • snel reagerende garantieservice
  • aanvullende service zoals gegevensherstel of definitieve verwijdering van gegevens

 

Heeft u vragen of wilt u ons advies?