Gegevensbeveiliging

Back-up – de verzekering in geval van gegevensverlies

Complexiteit en inconsistenties binnen IT-infrastructuren brengen in ondernemingen vaak de gegevensbeveiliging in gevaar. Om de permanente beschikbaarheid van bedrijfskritische gegevens te waarborgen moet bij een intelligente back-up strategie nauwkeurig rekening worden gehouden met de eigenschappen van de te beveiligen omgeving:

veelzijdig

De back-up oplossing moet alle gebruikte besturingssystemen, virtualisatieplatformen, toepassingen, databases en bestanden betrouwbaar opslaan.

snel

De snelheid waarmee een back-up wordt gemaakt is een doorslaggevend criterium als rondom de klok simultaan of zelfs in realtime een back-up plaatsvindt.

effectief

Een efficiënte deduplicatie minimaliseert bij grote hoeveelheden gegevens de netwerkbelasting en de benodigde geheugencapaciteit.

 

Back-up strategie

Overwegingen

Om een passende individuele back-up strategie op te stellen, moeten allereerst de volgende vragen worden beantwoord:

 • Welke gegevens moeten hoelang opgeslagen en bewaard worden?
 • Hoe lang mag gegevensverlies maximaal duren?
 • Wanneer moeten de gegevens beschikbaar zijn?
 • Hoe lang mag de toegang tot de gegevens maximaal geblokkeerd zijn?
 • Hoe kan de integriteit en consistentie van de gegevens worden gewaarborgd?
 • Waar moeten de gegevens opgeslagen en bewaard worden?
 • Welk opslagmedium moet worden gebruikt?

Op grond van deze informatie kunnen soort, medium en plaats van de back-up worden bepaald en kan een adequate back-up strategie worden ontwikkeld.

Soort back-up:

Van incrementele back-up tot volledige back-up

Doorslaggevend voor de keuze van de soort back-up is de veranderingsintensiteit van de gegevens. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een volledige, differentiële en incrementele back-up, waarbij de gedeeltelijke back-ups altijd vooraf moeten worden gegaan door een volledige back-up.
Voor de back-up worden de gegevens en mappen bepaald waarvan de inhoud moet worden opgeslagen. Ook kunnen bepaalde bestandsformaten, hele gegevensdragers of partities voor de back-up worden bepaald.

Volledige back-up

Bij de volledige back-up worden alle voor back-up gemarkeerde gegevens 1:1 gekopieerd op het back-up medium.

Differentiële back-up

De differentiële back-up slaat de gegevens op die sinds de vorige volledige back-up zijn veranderd.

Incrementele back-up

De incrementele back-up heeft betrekking op de gegevens die sinds de vorige volledige back-up en de laatste incrementele back-up zijn veranderd,

CDP Continue Data Protection

CDP is een voortdurend lopende incrementele back-up. Hierdoor worden gegevensbestanden beschermd tegen de gevolgen van corrupte gegevens waarvan de manipulatie pas later wordt ontdekt (bijv. op de beurs) en is ook herstel van gegevens mogelijk, als het recovery-tijdstip (snapshot) niet van tevoren kan worden bepaald

Deduplicatie

Door middel van deduplicatie worden gegevens gecontroleerd op redundante gegevens en worden de gegevens geschoond voordat ze worden opgeslagen in het back-up geheugen (disks, cloud). Daardoor kunnen gegevens ongeveer in de verhouding 1:12 worden gecomprimeerd. Deze procedure reduceert de hoeveelheid gegevens en ontlast daarmee ook het netwerk.

Back-up media :

Ten slotte worden de back-up gegevens op media van het archiefniveau opgeslagen. Daarbij moet bescherming gewaarborgd worden en snel herstel mogelijk zijn, het moet niet met veel extra werk gepaard gaan en de kosten moeten in verhouding staan. doivent rester abordables.

Lokale back-up

 • Lokale oplossingen zijn vaak zinvol als een bestaande infrastructuur verder moet worden gebruikt en hardware moet worden afgeschreven.
 • Een lokale back-up heeft als voornaamste voordeel dat bij gegevensverlies de recovery zeer snel kan worden uitgevoerd. De gegevens hoeven alleen maar terug te worden gekopieerd.
 • De media optical, tape of disk zijn hier een voordelige keuze.

Cloud back-up

Argumenten voor een back-up in de cloud:

 • De back-up wordt gescheiden van de productieve gegevens opgeslagen
 • De kosten voor het onderhoud komen niet ten laste van de onderneming
 • De capaciteiten kunnen naar believen worden uitgebreid