Producten – harde schijven

Harde schijven hebben in de afgelopen decennia een verbluffende ontwikkeling doorgemaakt. De opslagdichtheid kon voortdurend worden verhoogd, zelfs bij steeds compacter wordende stations. Per saldo zijn de kosten voor harde schijven in de laatste 60 jaar twee miljard keer zo laag geworden.

Speciale harde schijven voor elk toepassingsgebied

Tegenwoordig bieden producenten van harde schijven meestal verschillende HDD-series voor verschillende gebruiksdoeleinden aan. Bijvoorbeeld modellen voor desktops, voor NAS, voor bewakingssystemen of voor Enterprise omgevingen. Deze verschillen onderling wat betreft draaisnelheid, uitvalkans, maximale workload en garantie. Vaak is ook de firmware expliciet op een bepaalde toepassing afgestemd. De harde schijven voor bewakingssystemen zijn bijvoorbeeld zo geconstrueerd dat ze bestand zijn tegen een langdurig 24/7 bedrijf met de voor dit gebruik karakteristiek hogere belastingsprofielen. Dat zijn kwaliteitseigenschappen die bij harde schijven voor desktopcomputers niet nodig zijn en het station alleen maar onnodig duurder zouden maken.

 

Western Digital heeft zijn harde schijven ingedeeld in kleuren. De enige uitzondering vormt de Ultrastar-serie voor het Enterprise segment die onder haar eigen naam uit het voormalige HGST-assortiment werd overgenomen in het Western Digital-portfolio.

Seagate verdeelt zijn gegevensdragers in subbrands voor de verschillende toepassingsgebieden:

Interfaces harde schijven

Bij harde schijven worden tegenwoordig de beide interfaces SATA (Serial Advance Technology Attachent) en SAS (Serial Attached SCSI) gebruikt.

Het SATA-interface wordt primair bij harde schijven van de desktopcategorie gebruikt. Het is ideaal voor gebruik in minder veeleisende omgevingen waarbij lage kosten een hogere prioriteit hebben. Bovendien zijn SATA-harde schijven vanwege hun lagere toerental stiller.

Het SAS-interface wordt ingezet bij opslagmedia in de categorie ondernemingen. Het interface levert het superieure prestatievermogen en de betrouwbaarheid en schaalbaarheid die nodig zijn bij missiekritische toepassingen.

De backplanes en host bus adapter van het SAS-interface zijn compatibel met SATA. Daardoor kunnen beide stationstypes worden aangesloten op een gemeenschappelijk SAS-backplane, waardoor onder omstandigheden de infrastructuurkosten worden gereduceerd.

SAS-schijven hebben in de regel twee ports. Zo kan door een kanaalbundeling de maximale hoeveelheid gegevensoverdracht van 6 Gbit per seconde worden verdubbeld naar 12 Gbit. Het SATA-interface komt met zijn enkele port op een vaste 6 Gbit per seconde.

SAS-harde schijven bieden naast een hogere overdrachtssnelheid duidelijk meer flexibiliteit. Met expanders kunnen SAS-schijven tot storage domeinen worden samengeschakeld. Er kunnen tot 128 apparaten via een kabel worden aangestuurd. Bovendien kunnen tot 128 expanders via fanout-expanders met elkaar worden verbonden. Samen met de beide ports per schijf kunnen zodoende enorm grote RAID-systemen uiterst failsafe worden opgebouwd, waarbij de individuele schijven in het geval van een defect eenvoudig kunnen worden vervangen.

Voor nog hogere overdrachtssnelheden kan voor het gebruik van PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) worden gekozen. De gegevensoverdracht vindt hier via meerdere kanalen tegelijkertijd plaats. Daardoor is een duidelijk snellere gegevensstroom mogelijk dan bij SATA of SAS het geval is.

Die 100-TB-Harddisk

De toekomst van harde schijven

De wereldwijde behoefte aan geheugen is veel te groot om te kunnen worden afgedekt met flashgeheugens (SSD's). Ook in de toekomst is er dus dringend behoefte aan harde schijven en de capaciteiten van harde schijven moeten verder verhoogd worden. Daarom werken de producenten van harde schijven intensief aan nieuwe technologieën.

Western Digital wil nog in het jaar 2019 de eerste harde schijven (HDD) met de nieuwe MAMR-techniek op de markt brengen. Concreet heeft de producent modellen met 16 TB en 18 TB geheugenruimte aangekondigd. Ook Toshiba kiest voor de MAMR-technologie, terwijl Seagate de voorkeur geeft aan de HAMR-techniek.

Bij de MAMR-technologie (Microwave Assisted Magnetic Recording) wordt een spin torque oscillator ingezet, die door middel van microgolven een extra magnetisch veld op de schrijfkop van de harde schijf creëert. Daardoor kan bij het schrijven de gegevensdichtheid worden verhoogd.

Bij het HAMR-principe (Heat Assisted Magnetic Recording) wordt het te beschrijven magnetisch materiaal kort verhit door een laser. Dan wordt het beschreven en koelt weer af. Door de verwarming is voor het beschrijven een geringere veldsterkte nodig. Daardoor worden de schrijfkoppen en als gevolg daarvan ook de sporen dunner. Op dezelfde ruimte kan meer worden geschreven.

Met de nieuwe technologieën worden in de toekomst naar verwachting harde schijven met 100 Terabyte geheugencapaciteit mogelijk. Volgens actuele prognoses zal dat ongeveer in het jaar 2025 het geval zijn.